<meta name="title" content="Valonpisara.fi Energiahoitoja, meditaatioita ja kursseja">
<meta name="description" content="Meditaatiot, kurssit ja energiahoidot myös sähköinen ajanvaraus. Kanavointia Vantaalla, myös puhelinkanavointi ja kirjallinen kanavointi. ">
<meta name="keywords" content="Meditointi, intuitio, henkiset kurssit, energiahoito, kanavointi, puhelinkanavointi, kirjallinen kanavointi, henkinen blogi, energiahoitamisen koulutus, energiahoitajan koulutus, yksityisopetus">
<meta name="robots" content="index, follow">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">

KURSSEJA pidetään maksimissaan 4 hlön pienryhmissä. Kurssitarjonnan löydät täältä.

YKSITYISOPETUS on jälleen mahdollista aloittaa. Lue lisää...

KANAVOINTI- JA HOITOPALVELUT ovat varattavissa normaalisti.

Yksityisopetuksessa olevien Annen ja Paulan hoitoja ja kanavointeja on mahdollista varata heiltä suoraan vielä opiskelijahinnoilla. Suosittelen lämpimästi heitä, tekevät sitoutunutta ja hyvin tarkkaa työtä energioiden parissa. 

Annesta lisää täällä ja Paulasta täällä

Terveys ja hyvinvointi on kehon, mielen ja hengen harmoniaa. Voimme omilla ajatuksillamme ja toiminnallamme ohjata itseämme kohti tasapainoa, eheyttä ja terveyttä. Oman henkisen potentiaalin ja tietoisuuden avaaminen tuo elämään syvyyttä, lisää itsetuntemusta ja ymmärrystä.

Intuition vahvistaminen ja energialukutaitojen kehittäminen on mahdollista mm. hoitojen ja kurssien avulla sekä taitoja jatkuvasti käyttäen. Meditointi on oiva tapa vahvistaa yhteyttä itseen ja kuulla oman intuition ääni. Energiahoito tasapainottaa ja vahvistaa. Kaikki hoidot tapahtuvat energiaa ja viestejä kanavoiden.

Valonpisara Ajanvaraus Anni mobiilisovel
Tervetuloa intuitiiviseen maailmaan!
Ocean%20Rocks_edited.jpg
Flower in Sunlight
Meditation
Intuitio

Intuitio voi olla tietoisemmin läsnä elämässäsi. Intuition kautta ammennat kokemaasi, oppimaasi, sellaistakin mitä et aktiivisesti muista. Intuitio käyttää niin tiedostuvaa kuin tiedostumatonta informaatiota. Voit tietoisesti kehittää intuitiotasi ja avautua laajemmalle määrälle informaatiota, niin itsestäsi kuin muista. Itsensä tunteminen on avain intuitionkin käytössä. Itseen kannattaa sukeltaa, välillä syvällekin!

Energia

Kaikki on energiaa, joko kevyemmässä tai tiiviimmässä muodossa. Energiat vaikuttavat kaikkeen toimintaamme ja olemiseemme. Matalavärähteinen, raskas energia saa olemuksen tuntumaan painavammalta ja korkeavärähteinen energia taasen saa olemuksen tuntumaan keveämmältä. Hoidoissa kohotetaan korkeavärähteisen energian osuutta. 

Intuitiivinen hoito/kanavointi

Jokainen hoito on yksilöllinen, hoitoa ja opastusta tuodaan juuri kulloisenkin tilanteen mukaan ja jokaiselle sopivassa muodossa.  Kaikki tapahtuu luottamuksella. Kohtaamisiin tarvitaan aina myös jokaisen oma, yksilöllinen panos. Vain itse voi sallia oman elämänsä muutoksen, vain itse voi omalla ajatuksillaan ja toiminnallaan saada aikaan pysyviä muutoksia.

Hoitoa voi käyttää hyvin monenlaisiin oireisiin ja vaivoihin.

Lue lisää palveluista...

Ajanvaraukseen

Kurssit

Kursseja on mm. intuition kehittämiseen, energian välittämiseen, kanavointiin, meditointiin, intuitiiviseen parantamiseen.

Lue lisää...

3.jpg
Anna-Riina "Anni" Zitting | Puh. 045 237 0277 |
anna-riina@valonpisara.fi | T:mi Zitting Anna-Riina |
y-tunnus 1345035-0 | www.valonpisara.fi | www.hyvinvointiopisto.com
Phone Icon