Seuraavat kurssit:

5.12. Energiahoidon täydentävä kurssi

13.12. Energioiden lukeminen

19.12. Energiakartoitus

Terveys ja hyvinvointi on kehon, mielen ja hengen harmoniaa. Voimme omilla ajatuksillamme ja toiminnallamme ohjata itseämme kohti tasapainoa, eheyttä ja terveyttä. Oman henkisen potentiaalin ja tietoisuuden avaaminen tuo elämään syvyyttä, lisää itsetuntemusta ja ymmärrystä.

Intuition vahvistaminen ja energialukutaitojen kehittäminen on mahdollista mm. energiahoitojen ja kurssien avulla sekä taitoja jatkuvasti käyttäen. Meditointi on oiva tapa vahvistaa yhteyttä itseen ja kuulla oman intuition ääni. Energiahoito tasapainottaa ja vahvistaa. Jokainen energiahoito tapahtuu energiaa ja viestejä kanavoiden.

Valonpisara.fi tarjoaa hoitoja, kanavointeja, meditaatioita ja kykyjesi avautumista mahdollistavia kursseja. Kurssien toteutustapana ovat tällä hetkellä pienryhmät ja yksityisopetus.

KURSSEJA pidetään 2 - 4 hlön pienryhmissä. Tarvittaessa järjestetään etäkoulutus tai yksityisopetus. Kurssitarjonnan löydät täältä.

YKSITYISOPETUS on mahdollista aloittaa yleensä jo 2 viikon sisällä. Lue lisää...

KANAVOINTI- JA ENERGIAHOITOPALVELUT ovat varattavissa normaalisti. Noudatan yleisiä turvallisuusohjeistuksia.

Yksityisopetuksessa olevien Annen ja Paulan hoitoja ja kanavointeja on mahdollista varata heiltä suoraan vielä opiskelijahinnoilla. Suosittelen lämpimästi heitä, tekevät sitoutunutta ja hyvin tarkkaa työtä energioiden parissa. 

Annesta lisää täällä ja Paulasta täällä

<HEAD><!-- Primary Meta Tags --> <title>Valonpisara.fi Ajanvaraus Energiahoito, meditointi, koulutus ja yksityisopetus</title> <meta name="title" content="Valonpisara.fi Ajanvaraus Energiahoito, meditointi, koulutus ja yksityisopetus"> <meta name="description" content="Energiahoitoja Vantaalla ja etänä.Ohjattuja meditaatioita, kursseja pienryhmissä sekä yksityisopetusta. Suullinen kanavointi, puhelinkanavointi ja kirjallinen kanavointi."> <!-- Open Graph / Facebook --> <meta property="og:type" content="website"> <meta property="og:url" content="https://metatags.io/"> <meta property="og:title" content="Valonpisara.fi Ajanvaraus Energiahoito, meditointi, koulutus ja yksityisopetus"> <meta property="og:description" content="Energiahoitoja Vantaalla ja etänä.Ohjattuja meditaatioita, kursseja pienryhmissä sekä yksityisopetusta. Suullinen kanavointi, puhelinkanavointi ja kirjallinen kanavointi."> <meta property="og:image" content="https://metatags.io/assets/meta-tags-16a33a6a8531e519cc0936fbba0ad904e52d35f34a46c97a2c9f6f7dd7d336f2.png"> <!-- Twitter --> <meta property="twitter:card" content="summary_large_image"> <meta property="twitter:url" content="https://metatags.io/"> <meta property="twitter:title" content="Valonpisara.fi Ajanvaraus Energiahoito, meditointi, koulutus ja yksityisopetus"> <meta property="twitter:description" content="Energiahoitoja Vantaalla ja etänä.Ohjattuja meditaatioita, kursseja pienryhmissä sekä yksityisopetusta. Suullinen kanavointi, puhelinkanavointi ja kirjallinen kanavointi."> <meta property="twitter:image" content="https://metatags.io/assets/meta-tags-16a33a6a8531e519cc0936fbba0ad904e52d35f34a46c97a2c9f6f7dd7d336f2.png">

</head> tags

Ocean%20Rocks_edited.jpg
Intuitio

Intuitio voi olla tietoisemmin läsnä elämässäsi. Intuition kautta ammennat kokemaasi, oppimaasi, sellaistakin mitä et aktiivisesti muista. Intuitio käyttää niin tiedostuvaa kuin tiedostumatonta informaatiota. Voit tietoisesti kehittää intuitiotasi ja avautua laajemmalle määrälle informaatiota, niin itsestäsi kuin muista. Itsensä tunteminen on avain intuitionkin käytössä. Itseen kannattaa sukeltaa, välillä syvällekin!

Kurssit

Kursseja on mm. intuition kehittämiseen, energian välittämiseen, kanavointiin, meditointiin, intuitiiviseen parantamiseen.

Lue lisää...

Flower in Sunlight
Energia
 

Kaikki on energiaa, joko kevyemmässä tai tiiviimmässä muodossa. Energiat vaikuttavat kaikkeen toimintaamme ja olemiseemme. Matalavärähteinen, raskas energia saa olemuksen tuntumaan painavammalta ja korkeavärähteinen energia taasen saa olemuksen tuntumaan keveämmältä. Hoidoissa kohotetaan korkeavärähteisen energian osuutta. 

Meditation

Intuitiivinen energiahoito ja kanavointi

Jokainen energiahoitotapahtuma on yksilöllinen. Ihmisen oma olemus osaa luonnostaan hakeutua tasapainoon. Energiahoito tukee tätä tasapainottumista. Kohtaamisiin tarvitaan aina jokaisen oma, yksilöllinen panos. Vain itse voi sallia oman elämänsä muutoksen, vain itse voi omalla ajatuksillaan ja toiminnallaan saada aikaan pysyviä muutoksia. Energiahoitaja välittää eli kanavoi energiaa ja sanallisia viestejä.

Hoitoa voi käyttää hyvin monenlaisiin oireisiin ja vaivoihin, esim. rentoutumiseen ja mielen tasapainottumiseen.

Lue lisää palveluista...

Valonpisara Ajanvaraus Anni mobiilisovel