Valonpisara.fi: Yksityisopetus mahdollinen kaikkiin kursseihin tai henkilökohtaisesti laadittuun suunnitelmaan: energian lukeminen, energian välittäminen, energiahoito, intuitiivinen parantaminen, suullinen kanavointi, kirjallinen kanavointi, intuition kehittäminen ja meditaatio-ohjaaminen.

Intuitiiviseksi energiahoitajaksi / parantajaksi ja kanavointien taitajaksi

Ryhmät ovat tällä hetkellä tauolla.

Yksityisopetus on mahdollinen ja siihen sisältyvät samat oppisisällöt kuin ryhmäkursseihin. Yksityisopetuksessa ja ryhmäopetuksessa on molemmissa omat erityispiirteensä. Yksilöopetuksessa on mahdollisuus saada valmennusta hyvinkin tarkasti omiin yksilöllisiin teemoihin ja löytää koulutuksen aikana oma tapa toimia ja voidaan hioa asioita ryhmäkoulutusta huomattavasti henkilökohtaisemmin. Ryhmän etuna on puolestaan ryhmäenergia, toisten kokemuksista ammentaminen ja vertaisryhmän tuki. Yksityisopetukseen noita elementtejä on mahdollisuus saada mukaan sisällyttämällä koulutukseen myös ryhmätapahtumia, esim. kaikille avoimia meditointi-, intuitio- ym. kursseja. Näissä kursseissa on yksityisopetuksessa oleville omat hinnat (merkitty alla olevaan kurssilistaan). Yksityistapaamiset ovat kestoiltaan 4 tuntia ja hinta on 135 €.

Itsenäiseen opiskeluun on tarjolla myös tiiviitä tieto- ja harjoitusmateriaaleja, ks. Vahva Minän verkkokauppa: itseopiskelumateriaaliti

Yksityisopetuksessa saadaan tiiviimmässä aikataulussa käytyä asioita, jolloin tapaamiset ovat intensiivisempiä. Koulutukseen sisältyy paljon ”kotitehtäviä”, joita ovat harjoitushoidot, kanavoinnit, energianluku jne. Harjoituksista palautetaan kouluttajalle raportti, jonka yhteyteen voi lisätä omia kysymyksiä. Näistä raporteista tulee palauta, jolloin oppimiskokemus täydentyy vielä itse harjoituksen jälkeenkin.

Koulutuksen kesto voidaan yhdessä räätälöidä, mutta tapaamisia olisi hyvä olla ainakin kerran kuukaudessa, alussa mieluummin hieman tiheämmin. Ryhmäkoulutuksissa tapaamiset ajoittuvat yleensä yhden vuoden ajalle, toisinaan intensiivikursseja toteutetaan myös lyhyemmässä ajassa. Yksityisopetuksessa huomioidaan lähtötilanne. Aiempaa koulutusta ja kokemusta omaavankin on hyvä ottaa aikaa tälle prosessille, joten puolen vuoden ajalle olisi hyvä tapaamiset ja harjoitukset sijoittaa. Jokaisen kohdalla kuunnellaan opastusta tässäkin asiassa, kuten sisällössä ja kaikessa toteutuksessa. Ensimmäisellä tapaamisella käydään läpi vielä yhdessä koulutuksen sisältö ja toimintatavat.

Koulutuksessa olevat voivat veloituksetta osallistua viikkomeditaatioihin.

Oppisisältöjä: 
 • Energioiden tunnistaminen

 • Energioiden lukeminen

 • Energian kanavointi

 • Energiakartoitusten tekeminen

  • Ihmiset​ ja heidän välinsensä suhteet

  • Tilanteet

  • Rakennukset

  • Ympäristöt

 • Intuitiivinen energiahoito

  • Yksilöhoidot​

  • Parihoidot

  • Lasten hoidot

  • Ryhmähoidot

 • Kanavointi:

  • suullinen

  • kirjallinen

  • puhelinkanavointi

 • Kaukohoito

  • puhelimitse​ tai muun välineen kautta

  • tekstit kirjallisina

 • Tilojen puhdistaminen

 • Meditointi, valmiudet meditoinnin ohjaamiseen ja peruskurssin vetämiseen

 • Intuition vahvistaminen

 • Tietoisuustaitojen vahvistaminen

 • Itsetuntemuksen lisääminen

 • Oman potentiaalin tunnistaminen ja käyttöön ottaminen

 • Omien erityistaitojen vahvistaminen

 • Muut mahdolliset sisällöt

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

anna-riina @valonpisara.fi tai tekstiviestillä 045 237 0277