Yksityisopetus

Kaikkia Valonpisaran kursseja sekä Energiatyöskentelyn koulutuksen voi opiskella yksityisoppilaana. 

1. Ilmoita s-postilla, mitä haluat oppia tai mitä taitojasi haluat syventää

2. Sovitaan suunnitteluaika joko puheluna, videopuheluna tai tapaamisena. Isompia kokonaisuuksia suunnitellessamme tapaaminen on paras vaihtoehto. 

3. Laadin ehdotuksen koulutuksen sisällöstä ja lähetän sen sinulle kommentoitavaksi. Vahvistetaan se yhdessä ja sitten olemmekin valmiita aloittamaan!

Yksityisopetuksen voi aloittaa 3.8.2020 lähtien.

Hinnoittelu (hinnat sisältävät alv 24%)

120 € / 2 tuntia     veroton hinta 96,77 €, veron osuus 23,23 €

240 € / 4 tuntia     veroton hinta 177,42 €, veron osuus 62,58 €

Yksityisopetusena Energiatyöskentelyn kokonaisuus

Tiedostava, intuitiivinen energiatyöskentely TIE

 

Uudistettu Energiatyöskentelyn ja intuitiivisen parantamisen koulutus

Kurssilla annettava ohjaus tapahtuu kanavoitua ohjausta kuunnellen, energiaa lukien ja intuitiota apuna käyttäen. Kurssin kaikki materiaalit ovat kanavoiden, ohjauksessa kootut ja niitä muokataan aina tarpeen mukaan.

Kurssi antaa valmiudet monimuotoiseen energiatyöskentelyyn

 • koulutus intuitiivisiin energiahoitoihin

 • kaukohoitoihin

 • kirjalliseen kanavointiin

 • suulliseen kanavointiin

 • puhelinkanavointiin

 • koulutus kanavoituihin ryhmähoitoihin

 • koulutus kanavoituihin meditaatioihin

 • intuitiiviset kosketushoidot

 • energian lukemisen oppiminen

 • energiakartoitusten tekeminen

 • fyysisten tilojen puhdistaminen

 • menneiden elämien katsominen

 • edesmenneiden kanavointi

 • Kurssin tukemana voit hahmottaa omaa elämäntehtävääsi ja tunnistaa kurssin aikana omat erityistaitosi energiatyöskentelyssä. Tunnistat myös, millainen työskentely on sinulle läheisintä, luontevinta ja millaisia tehtäviä sinulla on tulevaisuudessa.

 

 • Opit monimuotoista energiatyöskentelyä ja monikanavaista ohjauksen kuuntelua. Harjaannut käyttämään erottelukykyäsi eli tunnistat, mistä viestit kulloinkin tietoisuuteesi tulevat.

 

Kurssin aikana tapahtuu irrottautumista estävistä reagointi, ajattelu- ja toimintamalleista sekä erilaisista esteiksi muodostuneista tunne-elämän kokemuksista tai muista kokemuksista. Tällaisen irtipäästämisen myötä avaudut yhä puhtaammaksi ja tarkemmaksi kanavaksi.

 

Kurssi muuttaa sen käynyttä, mutta muutos on koko ajan omassa hallinnassasi ja muutos vie sinut lähemmäs itseäsi, ydinolemustasi.

 

Kurssin avulla voit tarjota rakkaudellisempaa ja tiedostavampaa elämää niin itsellesi kuin muille

 

Itsellesi

  Sisäistä voimaa

 • itsetuntemus

 • oma tila, omat rajat

 • itseilmaisu

Tasapainoa

 • vakaus ja juurevuus olemukseen

 • oman reagoinnin ja toiminnan ymmärtäminen

 • ulkoisten impulssien vaikutuksen väheneminen

 • tietoisempi oleminen

Ongelmanratkaisukykyä

 • näkökulmien avautuminen

 • syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen

 • avara maailmankuva

Terve tunne-elämää

 • tunteiden ymmärtäminen viesteinä

 • rohkea tunteiden kohtaaminen

 • tunteiden merkityksen hahmottaminen

Tietoista elämää

 • eri tietoisuuden tasojen hahmottaminen

 • eri tietoisuuden tasoilla liikkuminen

 • eri näkökulmien huomioiminen

 • intuition ohjauksessa eläminen

 • oman maailmankuvan vahvistaminen

 • omien totuuksien löytäminen

Muiden hyväksi

 • monipuolisia energiatyöskentelyn palveluita

 • suullisia ja kirjallisia kanavointeja

 • kanavoituja ryhmähoitoja ja –meditaatioita

 • kanavoitua ohjausta omalta ydinolemukselta

 • kanavoitua ohjausta muualta universumin viisaudesta

 • ohjattuja meditaatioita

 • meditointiopetusta

 • energioiden lukemista kodista, työpaikasta, valintatilanteissa eri vaihtoehdoista jne.

 • yksilöllistä ja ajankohtaista hoitoa

 • ohjaista elämäntapoihin ja terveydestä huolehtimiseen

 • ohjausta elämäntehtäviin liittyen

 • rentoutusta ja jännitteistä vapautumista

 • voit auttaa löytämään syitä erilaisten haasteden taustalta ja auttaa löytämään ratkaisuita

 • voit mahdollistaa itsetuntemuksen syvenemistä

Kokonaisuuteen sisältyy 40 harjoitushoitoa tai -kanavointia. Ne raportoidaan ja jokaisesta tulee oppimista edistävä palaute. 

 

Opetusta on sovittavissa niin päivä- kuin ilta-aikoihin arkena ja viikonloppuna,

Kokonaisuus on aina Joustava eli voimme reagoida kulloinkin ajankohtaisiin asioihin ja tarvittaessa muokata sisältöjä sekä myös aikatauluja. Muutenkin sisällön osalta painotetaan jokaisen yksilöllisiä tarpeita. Voit koko matkan ajan itse voi vaikuttaa opiskeluusi.

Hintaan n sisältyy muutakin kuin opetustunnit

 • kaikki kurssin materiaalit

 • kotona tehtäviä harjoituksia

 • meditaatiotallenteita

 • mahdollisuus osallistua ryhmäkursseihin alennetulla hinnalla

 • harjoitushoidoista ja -kanavoinneista aina palaute

 • tekemäsi näyttöhoito, joka sekin on opetustilanne

 • mahdollisuus olla messuilla mukana harjoittelemassa

 

Voit kysyä lisätietoja